ANAPOLIS   

Achieve Human Excellence


      

 

  

 Φοβικές Διαταραχές (Φοβίες) 

 

mp3 AlbumsΥποσυνείδητου Προγραμματισμού | Υποσυνείδητα Μηνύματα | Εγκεφαλικά - Δίωτα Κύματα & Συχνότητες | Νόμος της Έλξης | Αντιμετώπιση Κατάθλιψης | Καταπολέμηση Άγχους | Υγεία | Φόβοι & Φοβίες | Κρίσεις Πανικού | Σχέσεις &Sex | Σχολείο & Εκπαίδευση | Στυτική Δυσλειτουργία | Αδυνάτισμα | Διακοπή Καπνίσματος  

 


 

 

Οι φοβίες αποτελούν μια ευρέως διαδεδομένη ψυχική διαταραχή. Αίσθημα τρόμου στη θέα και μόνο αντικειμένων, ζώων ή καταστάσεων που στους περισσότερους ανθρώπους φαίνονται απλά, συνηθισμένα ερεθίσματα και περνούν σχεδόν απαρατήρητα.

Είναι οι συχνότερες αγχώδεις διαταραχές, προσβάλλοντας το 10% του γενικού πληθυσμού. Εισβάλλουν, συνήθως, από την παιδική ηλικία (φοβία δυνατών θορύβων – κεραυνών, ζωοφοβία), έως και την πρώιμη ενήλικη ζωή (αγοραφοβία, κλειστοφοβία) και είναι συχνότερες στις γυναίκες (2:1 σε σχέση με τους άνδρες).

Χαρακτηρίζονται από έντονο και υπερβολικό φόβο, ο οποίος συνδέεται με την παρουσία ή την πρόβλεψη της παρουσίας ενός συγκεκριμένου αντικειμένου, κατάστασης ή συνθήκης (ζώα, ύψη, ενέσεις). 

Το άτομο αναγνωρίζει ότι τα φοβογόνα αντικείμενα, συνθήκες και καταστάσεις δε συνιστούν πραγματικό κίνδυνο ή απειλή και αποτιμά ότι οι αντιδράσεις του είναι παράλογες και υπερβολικές.

Δεσπόζει το έντονο άγχος που εκλύεται όταν το άτομο εκτεθεί στη φοβογόνο κατάσταση, που συχνά προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά κρίσεων πανικού (ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρόμος).  

 

Ακόμη και η εκτίμηση, πρόβλεψη, ή η πιθανότητα έκθεσης στη φοβογόνο συνθήκη επάγει έντονο άγχος και δυσφορία (άγχος αναμονής) και προκειμένου να παρακάμψει το δυσάρεστο και βασανιστικό συναίσθημα, αναπτύσσει συνειδητά και συστηματικά συμπεριφορές αποφυγής, οι οποίες όμως ενισχύουν, συντηρούν, και ανεφοδιάζουν την φοβική διαταραχή.

Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από φοβίες, διαφόρων ηλικιών και κοινωνικοοικονομικών καταβολών, είναι υψηλός, υποδεικνύοντας ένα ποσοστό 5,1%-12,5% του ευρύτερου πληθυσμού να εμφανίζει σχετική συμπτωματολογία.

 

Παράλληλα οι φοβίες φαίνεται να αποτελούν την πιο συχνά εμφανιζόμενη ψυχική διαταραχή στις γυναίκες και τη δεύτερη στους άνδρες ηλικίας άνω των 25 ετών.

 

ΜΟΡΦΕΣ - ΕΙΔΗ - ΤΥΠΟΙ ΦΟΒΟΥ & ΦΟΒΙΑΣ

 

Εξαιρετικά υψηλός και εντυπωσιακός είναι και ο αριθμός των διαφόρων φοβιών που καταγράφονται από το NationalPhobicsSociety. Πεντακόσια διαφορετικά είδη φοβιών αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τα πιο απίθανα αντικείμενα φοβικής εκδήλωσης. Σε κάθε γράμμα του αλφαβήτου αντιστοιχούν δεκάδες είδη φοβιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φοβίες Αντικειμένων

Φοβία του αίματος
Φοβία των αριθμών
Φοβία των ασθενειών
Φοβία της βρομιάς
Φοβία των ενέσεων
Φοβία των μικροβίων
Φοβία του νερού
Φοβία της σκόνης κά.

Φοβίες Ζώων
Φοβία των αλόγων
Φοβία των αραχνών
Φοβία των ποντικών
Φοβία των σκύλων
Φοβία των ερπετών κά.

Φοβίες  Καταστάσεων

Αιχμοφοβία
Ακροφοβία
Αγοραφοβία
Κλειστοφοβία
Νυκτοφοβία
Φοβία των γιατρών, της νοσηλείας
Φοβία των εξετάσεων κά.

Φοβίες Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Φόβος αποτυχίας & κριτικής
Φόβος έκφρασης άρνησης
Φόβος έκφρασης διεκδίκησης
Φόβος εμφάνισης σε κοινό
Φόβος κοινωνικής επαφής
Φόβος του άλλου φύλου
Φόβος του φαγητού 

 


Το αίσθημα του φόβου αφορά μια συναισθηματική αντίδραση σε ένα πραγματικό και ρεαλιστικό ερέθισμα κινδύνου. Οι σωματικές, διανοητικές αλλά και ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου τίθενται σε άμεση ενεργοποίηση, σε μια αντίδραση φυγής ή επίθεσης, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον κίνδυνο και να προστατεύσει τον εαυτό του.  

 

Ο φόβος υποχωρεί όταν υποχωρεί και το αίσθημα κινδύνου που τον διακατέχει, γι’ αυτό και συχνά διαρκεί λίγο, έως ότου ο ίδιος εκτιμήσει ότι παρήλθε η συγκεκριμένη απειλή.

Αντιθέτως η φοβία αφορά έναν ακούσιο και εξαιρετικά έντονο φόβο για μια κατάσταση ή ένα αντικείμενο το οποίο δεν απειλεί άμεσα το άτομο τη δεδομένη στιγμή. Παράλληλα, το ίδιο το άτομο συνειδητοποιεί ότι ο φόβος του είναι παράλογος, δεν είναι, όμως, σε θέση να ελέγξει τις αντιδράσεις του και το άγχος που βιώνει.

 

Αποφεύγει οποιαδήποτε κατάσταση ή συγκυρία θα μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με το φοβικό αντικείμενο και διαφοροποιεί άμεσα τη συμπεριφορά του προκειμένου να μην εκτεθεί σε αυτό. Έτσι επέρχονται σημαντικές δυσκολίες και παρακωλύσεις στη διεξαγωγή καθημερινών δραστηριοτήτων και συνδιαλλαγών, ιδιαίτερα αν αυτές σχετίζονται άμεσα με την εργασία του, τη διεκπεραίωση βασικών κοινωνικών επαφώνΑπλή Φοβία αναφέρεται σε υπέρμετρο και ανεξέλεγκτο φόβο μιας συγκεκριμένης κατάστασης, αντικειμένου ή ζώου. Σε άμεση έκθεση στο φοβικό αντικείμενο το άτομο εκδηλώνει έντονα συμπτώματα άγχους και αποφεύγει κάθε πιθανή δραστηριότητα που θα τον έφερνε σε επαφή με αυτό.

 

Πολλές φοβίες της κατηγορίας αυτής εκδηλώνονται για πρώτη φορά κατά την παιδική ηλικία και συχνά παρέρχονται με το πέρας του χρόνου. Εάν η εκδήλωσή τους συνεχισθεί και κατά την περίοδο ενηλικίωσης του ατόμου, τα συμπτώματα συχνά μεγεθύνονται και δυσκολεύουν σημαντικά την καθημερινότητά του. (Διαβάστε: Ειδική Φοβία)

Κοινωνική Φοβία αφορά έντονο άγχος και φόβο έκθεσης σε καθημερινές κοινωνικές συναναστροφές. Ο πάσχων φοβάται ότι οι άλλοι τον παρατηρούν και τον κριτικάρουν, νιώθει έντονη αμηχανία και φόβο ότι θα εξευτελιστεί δημόσια, και αποφεύγει οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα.

 

Υπό αυτό το πλαίσιο η κοινωνική φοβία επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στην καθημερινή ζωή του ατόμου, στις κοινωνικές του συνδιαλλαγές, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας του εάν εκτίθεται καθημερινά σε κόσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις κοινωνικής φοβίας εκδηλώνεται φοβική αντίδραση σε μία ή δύο συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως, για παράδειγμα, σε ομιλίες σε ευρύ κοινό ή σε κοινωνική συνεύρεση δείπνου ή άλλης ψυχαγωγίας.

 

Σε πιο ακραίες μορφές αφορά οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα του ατόμου, περιορίζοντας εξαιρετικά την καθημερινότητά του, δυσχεραίνοντας τις προσωπικές του σχέσεις και καταλήγοντας, συχνά, σε αποκλειστικά μοναχικές δραστηριότητες, μέσα στο σπίτι. (Διαβάστε: Κοινωνική Φοβία) 

 

Η κοινωνική φοβία ξεκινά συχνά από την εκδήλωση ντροπαλότητας κατά την παιδική ηλικία, λαμβάνοντας κατά την εφηβεία -που διαμορφώνεται και η ευρύτερη κοινωνική ζωή του ατόμου- ευρύτερες διαστάσεις. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κοινωνική φοβία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στη συχνότητα εκδήλωσης σε σχέση με το φύλο.

Αγοραφοβία αφορά εκδήλωση υπέρμετρου άγχους κατά την παραμονή του ατόμου σε μέρη όπου η διαφυγή θεωρείται δύσκολη ή, σε περίπτωση κρίσης πανικού, η παροχή βοήθειας από τρίτους μη διαθέσιμη. Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από την ελληνική λέξη αγορά, υποδηλώνοντας το φόβο παραμονής του ατόμου σε χώρους έξω από το σπίτι ή μακριά από ένα «ασφαλές» μέρος.

 

Τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν κατά την παρουσία του σε πλήθος κόσμου, κατά την αναμονή σε oυρά, σε ταξίδι με τραίνο ή αυτοκίνητο ή κατά το πέρασμα από γέφυρα ή άλλη «επικίνδυνη» τοποθεσία.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα της αγοραφοβίας αρχίζουν να εκδηλώνονται μετά από ένα στάδιο επαναλαμβανόμενων κρίσεων πανικού (ξαφνικών και απρόβλεπτων κρίσεων άγχους, στις οποίες εκδηλώνονται έντονα σωματικά συμπτώματα, όπως ταχυκαρδία, δύσπνοια, ζάλη, εξάψεις και εφίδρωση, αίσθημα αστάθειας, αίσθημα βάρους στο στέρνο, μούδιασμα σε όλο το σώμα, ναυτία και στομαχική διαταραχή, τρέμουλο, μυϊκή τάση και σφίξιμο, τάση λιποθυμίας), οπότε το άτομο αρχίζει να περιορίζει τις δραστηριότητές του, την έξοδό του από το σπίτι καθώς και οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να του επιφέρει μια νέα κρίση πανικού.

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποφεύγονται δραστικά τα ταξίδια, οι μετακινήσεις και γενικότερα η κυκλοφορία έξω από το σπίτι χωρίς κάποιον συνοδό που θα ήταν σε θέση να παράσχει άμεση βοήθεια. Και σε αυτή την περίπτωση το άτομο καταλήγει πολλές φορές να μην βγαίνει καθόλου από το σπίτι και να νιώθει ασφαλής μόνο κατά την παραμονή του σε αυτό

Παράλληλα, η κοινωνική και οικογενειακή ζωή του επικεντρώνεται στο πρόβλημα της φοβίας επιφέροντας δυσκολίες και στο άμεσο συγγενικό και οικείο περιβάλλον (εκνευρισμό, άγχος, προστριβές, διάρρηξη σχέσεων).

Η αγοραφοβία συναντάται σε υψηλότερο ποσοστό στις γυναίκες και εκδηλώνεται συνήθως για πρώτη φορά κατά την περίοδο της εφηβείας και πριν την ηλικία των 35 ετών.

Η αγοραφοβία αποτελεί την πιο σημαντική υποκατηγορία φοβιών, καθώς επιφέρει σημαντικές δυσχέρειες σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. (Διαβάστε: Αγοραφοβία)

 

Αντιθέτως, οι απλές φοβίες κατατάσσονται ως λιγότερο δυσμενείς καθώς το αντικείμενο του φόβου είναι πιο συγκεκριμένο, «οριοθετημένο», το άτομο μπορεί πιο εύκολα να εκφράσει τι ακριβώς το φοβίζει και να τροποποιήσει προς όφελός του τη συμπεριφορά του.

 

 

Συμπτώματα Φοβιών


Τα συμπτώματα των φοβιών είναι εξαιρετικά δυσάρεστα καθώς είναι ίδια με αυτά που θα αντιμετώπιζε ένα άτομο αν κάτι απειλούσε πραγματικά τη ζωή του. Ο οργανισμός τίθεται σε κατάσταση συναγερμού, σε μια άμεση αντίδραση φυγής ή επίθεσης. Παράλληλα, ακολουθούν και άλλα συμπτώματα, εξίσου επώδυνα, που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής αντίδρασης φόβου, όπως
:

 • Αίσθημα τρόμου για το συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση
 • Αυτόματες, μη ελεγχόμενες σκέψεις που αναλώνουν τις διανοητικές
  και σωματικές λειτουργίες του ατόμου
 • Συμπτώματα άγχους: εφίδρωση, τρεμούλα, ρίγη ή ξαφνικά
  αισθήματα ζέστης, ναυτία, ταχυπαλμία, ανησυχία, εκνευρισμός,
  αίσθημα πανικού
 • Μη αίσθηση της πραγματικότητας» (αποπραγματοποίηση) ή αίσθηση
  απομάκρυνσης/ αποστασιοποίησης από τον εαυτό του αποπροσωποποίηση
 • Φόβος απώλειας ελέγχου ή τρέλας
 • Φόβος θανάτου
 • Παραισθησίες (μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα)
 • Αρνητικές/ «καταστροφικές» σκέψεις

Τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τη συνολική ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου. Εάν η εκδήλωσή τους είναι παρατεταμένη μπορεί να επιφέρει επιπλέον προβλήματα, όπως:

Οργανικά Συμπτώματα: ο έντονος φόβος και το άγχος μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση υγείας του ατόμου. Παρατηρείται αύξηση της πίεσης του αίματος, εκδήλωση άσθματος ή άλλων σωματικών ενοχλήσεων, πόνοι στο στήθος, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος κά.

Κατάθλιψη: η συνεχής αποφυγή κοινωνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τις οποίες οι άλλοι άνθρωποι συνήθως απολαμβάνουν οδηγεί σταδιακά σε αίσθημα αυτολύπησης, απελπισίας και, τελικά, κατάθλιψης.

Εμμονές και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά: κατά την προσπάθεια αποφυγής του φοβικού αντικειμένου καλλιεργούνται και διαιωνίζονται διάφορες ψυχαναγκαστικές πράξεις και τελετουργικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, το άτομο ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο από το σπίτι προς την εργασία του προκειμένου να αποφύγει την επαφή με το αντικείμενο του φόβου, ή, σε άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζει μια συγκεκριμένη τελετουργική διαδικασία όταν πρόκειται να ταξιδέψει ή να παρευρεθεί σε μια σημαντική κοινωνική εκδήλωση.

Κατάχρηση ουσιών: συχνά παρατηρείται η καταφυγή σε χρήση ουσιών, όπως το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, φτάνοντας σε εθισμό και εξάρτηση.

Οι φοβίες μπορεί επίσης να εκδηλωθούν και ως αποτέλεσμα άλλης ψυχικής διαταραχής, όπως η κατάθλιψη, ή παράλληλα με τη συμπτωματολογία μιας άλλης ψυχιατρικής πάθησης

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιον που έχει φυσιολογικούς φόβους να καταλάβει πόσο άσχημα νιώθει ένα άτομο που πάσχει από φοβίες. Το αίσθημα ντροπής και η συνεχής προσπάθεια προκειμένου οι άλλοι να μην αντιληφθούν τους παράλογους φόβους του, μοιάζει να καταλαμβάνει κάθε διάσταση της καθημερινότητάς του και ιδιαίτερα της αγωνίας που βιώνει για τη διεξαγωγή ακόμη και των πιο απλών καθημερινών δραστηριοτήτων τουΑίτια Φοβιών


Ορισμένες περιπτώσεις φοβιών μπορεί να οφείλονται σε συγκεκριμένες τραυματικές εμπειρίες. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση φοβίας για το νερό, μπορεί το άτομο να έχει βιώσει μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία σε σχέση με το φοβικό αντικείμενο -να έχει κινδυνεύσει να πνιγεί κατά την παιδική του ηλικία-, παράλληλα δε η στάση του οικείου περιβάλλοντός του να έχει καταστεί ιδιαίτερα ενισχυτική ως προς τη συμπεριφορά αυτή.

 

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις φοβιών το σύμπτωμα της φοβίας αποτελεί την εκδήλωση ενός βαθύτερου ή ασυνείδητου προβλήματος που απασχολεί το άτομο και για το οποίο το ίδιο δεν βρίσκει λύση, ή διέξοδο σε συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο.


Κατά την ψυχαναλυτική/ ψυχοδυναμική προσέγγιση οι φοβίες οφείλονται σε άγχος που βιώνει το άτομο λόγω ενδοψυχικών συγκρούσεων σε συνδυασμό με την απώθηση βασικών επιθυμιών και παρορμήσεών του.

 

Οι φοβίες συνοδεύουν την ανθρώπινη φύση και τον πολιτισμό από τη στιγμή της ύπαρξής του. Φαίνεται ότι οι φοβίες υπήρχαν εξ ανέκαθεν, συνόδευαν τον άνθρωπο από τα πανάρχαια χρόνια, και η έννοια του φόβου παρέμεινε αναλλοίωτη στο βάθος των αιώνων.

Αρκετοί ερευνητές τονίζουν ότι το αίσθημα του φόβου είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με πολλούς κινδύνους, που απειλούν τη ζωή του και την εξέλιξη του είδους, και απαιτείται η ικανότητα άμεσης ενεργοποίησης προκειμένου να τους αντιμετωπίσει. Ο φόβος και το άγχος κινητοποιούν το άτομο για να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες και θέτουν κίνητρα δράσης και ώθησης στη ζωή.


Η θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος σήμερα πράγματι φοβάται ό,τι αποτελούσε φόβο και θανάσιμο κίνδυνο και για τους προϊστορικούς του προγόνους. Το τσίμπημα μιας αράχνης ή ενός φιδιού επέφερε τότε θανάσιμο πλήγμα, η παραμονή σε ανοικτό χώρο ή στο σκοτάδι αποτελούσε έναν βέβαιο κίνδυνο.

 

Όπως τονίζεται, το ανθρώπινο είδος είναι «προγραμματισμένο» βιολογικά και ψυχολογικά να αντιδρά με φόβο στα ίδια ερεθίσματα, σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Το αντικείμενο των φοβικών αντιδράσεων λοιπόν μπορεί να έχει άμεση σχέση με το ένστικτο επιβίωσης του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά εκείνα που αποτελούσαν πάντα ένδειξη απειλής για την επιβίωσή του: τα ύψη, τα ζώα που κινούνται και ελίσσονται γρήγορα, που εμφανίζονται ξαφνικά, που έχουν περίεργη όψη, το σκοτάδι, οι ανοικτοί και μη προφυλαγμένοι χώροι, η θεά του αίματος. Αρκεί η έκθεση του ατόμου σε αυτά μία ή δύο φορές, υπό κατάσταση στρες, για να εκδηλωθεί άμεσα η φοβική αντίδραση. 

mp3AlbumsΥποσυνείδητου Προγραμματισμού | Υποσυνείδητα Μηνύματα | Εγκεφαλικά - Δίωτα Κύματα & Συχνότητες | Νόμος της Έλξης | Αντιμετώπιση Κατάθλιψης | Καταπολέμηση Άγχους | Υγεία | Φόβοι & Φοβίες | Κρίσεις Πανικού | Σχέσεις &Sex | Σχολείο & Εκπαίδευση | Στυτική Δυσλειτουργία | Αδυνάτισμα | Διακοπή Καπνίσματος  

 

 

Τα Δίωτα – Εγκεφαλικά κύματα παράγονται φυσικά όταν ακούμε ένα ήχο από το ένα αυτί και ένα άλλο στο άλλο αυτί. Τότε ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργεί έναν τρίτο ήχο(Δίωτο κύμα) που είναι μια συχνότητα, ίση με τη διαφορά των δύο ήχων.  

 

Για παράδειγμα, εάν ένας ήχος ή μουσική νότα, σε συχνότητα 100Hertz(κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), ακούγεται στο το ένα αυτί και ένας άλλος ήχος, ή μουσική νότα στα 120Hertzπαίζεται στο άλλο αυτί, ο εγκέφαλός μας θα το ερμηνεύσει σαν 20Hertzκαι θα συντονιστεί σε αυτήν την συχνότητα των 20Hz, δημιουργώντας έναν δικό του ήχο (συχνότητα) 20Hz, ο οποίος θα αντηχεί στο μυαλό μας. 

 

Εκτός από το ότι βελτιώνουν άμεσα τη διάθεση μας, και μας παρακινούν προς την αλλαγή, έχει επίσης αποδειχθεί ότι  βελτιώνουν και ενισχύουν τη συνολική λειτουργία του εγκεφάλου, ενισχύουν τη μνήμη και τοIQ, και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κυρίαρχα μοτίβα σκέψης μας δημιουργούνται.  

  

Όταν χρησιμοποιούμε Δίωτα - Εγκεφαλικά κύματα και Συχνότητες, απλώς αλλάζουμε τον τρόπο που ο εγκέφαλος μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα να αντιδρά. Στέλνοντας στον εγκέφαλο μας συγκεκριμένες συχνότητες, καταφέρνουμε να αναδημιουργήσουμε, εκείνα τα συναισθήματα που θα θέλαμε να βιώναμε, κάνοντας τον εγκέφαλο μας να δώσει εντολή να παραχθούν οι αντίστοιχες χημικές ενώσεις & ουσίες και συνεπώς τα συναισθήματα που επιθυμούμε. 

 


Καταπολέμηση Χρόνιου Άγχους - Super Strong

Καταπολέμηση Άγχους
Απόλυτη Ηρεμία
Νικήστε τους Φόβους & τις Φοβίες
Σταματήστε τις Κρίσεις Πανικού
Σταματήστε την Νευρικότητα
Εξάλειψη Αγοραφοβίας
Εξάλειψη Φόβου Θανάτου
Εξάλειψη Φόβου Εγκατάλειψης
Εξάλειψη Φόβου Μοναξιάς
Εξάλειψη Φόβου για τα Ύψη
Εξάλειψη Φόβου για τα Αεροπλάνα
Εξάλειψη Φόβου Οδήγησης
Εξάλειψη Φόβου για Ατυχήματα & Δυστυχήματα
Εξάλειψη Αραχνοφοβίας
Εξάλειψη Φόβου για το Αίμα
Εξάλειψη Φόβου για τις Σύριγγες & τις Ενέσεις
Εξάλειψη Φόβου του Χειρουργείου
Εξάλειψη Φόβου για τον Οδοντίατρο
Εξάλειψη Φόβου του Sex
Εξάλειψη Φόβου του AIDS
Εξάλειψη Κλειστοφοβίας
Εξάλειψη Φόβου των Λόγων & Εταιρικών Παρουσιάσεων
Εξάλειψη Φόβου της Αποτυχίας
Εξάλειψη Φόβου Να μην Έχουμε έλεγχο των Καταστάσεων
Εξάλειψη Φόβου Σκοταδιού
Εξάλειψη Φόβου Δράκων & Τεράτων
Εξάλειψη Φόβου να Κοιμάσαι Μόνος
Εξάλειψη Φόβου να ζεις Μόνος στο Σπίτι
Εξάλειψη Φόβου Βροντών & Αστραπών

Κατάλογος Προϊόντων